045 567 60 70
Tijdens kantooruren

Locatie 10 | Giraffenstal

10. Wat is een herbivoor?

10A. Hoe kun je aan het gebit van deze diersoort zien dat het een herbivoor is?


GaiaZOO - de Giraffen (79)

10B. Giraffen zijn echte bladeters, in de natuur plukken ze deze uit de hoge toppen van bomen. Hiervoor gebruiken ze hun 60cm lange tong.
Kijk in de stal welke voedsel-verrijkingsobjecten jullie kunnen vinden die gerelateerd zijn aan het natuurlijke foerageergedrag van deze diersoort.
Maak foto’s van minimaal 2 verrijkingsobjecten met één van jullie telefoons.

Als jullie klaar zijn met de vragen vertrek je richting de witte neushoorns, de QR-code vind je in de buurt van het stokstaartenverblijf.

Deel deze pagina

Je wordt binnen 3 seconden doorverwezen naar GaiaZOO