045 567 60 70
Tijdens kantooruren

Locatie 6 | Capucijnapen verblijf

6. Welke van de onderstaande materialen zijn volgens jullie verrijking. Schrijf de nummer van de foto’s op. 

Maak met één van jullie telefoons drie foto’s van diverse verrijking in het binnen of buitenverblijf van de capucijnapen.


afb 1 - verrijking kokosnoot

Als jullie klaar zijn met de vragen vertrek je richting de houten sluis bij de doodshoofdapen, binnen in de sluis vinden jullie de volgende vraag.

Deel deze pagina

Je wordt binnen 3 seconden doorverwezen naar GaiaZOO