045 567 60 70
Tijdens kantooruren

Locatie 14 | Leeuwen

14. Ga op zoek naar het informatiebord met een schedel. Hoe kun je aan de schedel van een leeuw zien dat het een carnivoor is?  


Ashrad brullen 2 TL (29-9-11)

Bonusvraag

Zou je later in GaiaZOO willen werken? Zo ja, op welke afdeling en waarom? Zo nee, leg uit waarom niet en geef hier een duidelijke reden voor.  

Als jullie klaar zijn met de vragen vertrekken jullie richting de docenten op het Sequoiaplein (of de locatie waar jullie hebben afgesproken).

Deel deze pagina

Je wordt binnen 3 seconden doorverwezen naar GaiaZOO