Silent Forest Campagne

Het wordt steeds stiller in de bossen in Zuidoost-Azië… Veel zangvogels verdwijnen in snel tempo. Hoe komt dat? En wat kunnen we er aan doen? Daarvoor heeft EAZA (Europese vereniging van dierentuinen) de Silent Forest Campagne in het leven geroepen. GaiaZOO doet mee aan deze campagne. Help je ook mee? Samen kunnen we zo de bossen weer laten zingen!

€581
Van het €2000 doel.
Bedreigingen

Als warme broodjes...

Van oudsher houden mensen in Zuidoost-Azië in hun huis graag vogels in kooitjes. Iedereen kan op de markt voor weinig geld zangvogels kopen. Hoe men voor de vogels moet zorgen, is niet alom bekend. Daardoor sterven veel vogels na korte tijd en koopt men op de markt gewoon een nieuwe vogel. Dat is de belangrijkste oorzaak van het stiller worden van de bossen. Naast deze bedreiging, verdwijnt door houtkap ook het leefgebied van de vogels (en van heel veel andere dieren).

Zangwedstrijden

Sinds kort worden echter ook veel wilde vogels gevangen voor zangwedstrijden. Deze zijn een belangrijke culturele happening. De prijzen die bij deze wedstrijden uitgeloofd worden, kunnen het gezinsinkomen sterk verhogen. Het is dus lucratief om mee te doen! Het geloof bestaat dat wilde vogels sterker zijn en mooier zingen. Dat houdt de illegale jacht op, en handel in wilde vogels in stand. Bovendien is het gemakkelijker om vogels te vangen dan te kweken. Rondom het houden van vogels en de zangwedstrijden is een enorme markt ontstaan van vogelkooien, vogelvoer, attributen et cetera.

Belangrijke vogels

Van alle bedreigde soorten zijn zes campagnesoorten aangewezen die directe ondersteuning nodig hebben. Dit zijn de zogenaamde vlaggenschipsoorten, die allemaal een eigen verhaal hebben ten aanzien van bedreigingen en oplossingen. Op de campagnesite van EAZA lees je per soort meer informatie.

Balispreeuw

Balispreeuw (Leucopsar rothschildi): Deze iconische soort, die alleen op Bali voorkomt, was bijna uitgestorven in het wild. Dankzij kweek en herintroductie is hij weer terug in de natuur!

Nias beo

Nias beo (Gracula robusta): Door vangst en handel is deze sort nog op slechts enkele eilanden aanwezig. Bescherming in de natuur en een fokprogramma zijn onmisbaar om de soort te behoeden voor uitsterven.

Kortstaartkitta

Kortstaartkitta (Cissa thalassina): Het leefgebied van deze karakteristieke soort, die alleen op Java voorkomt, verdwijnt snel. Daarom is extra bescherming nodig!

Zwart-witte lijstergaai

Zwart-witte lijstergaai (Garrulax bicolor): Deze soort leeft in luidruchtige groepen. Daardoor zijn ze een makkelijke prooi voor stropers. Door bosverlies is hun leefgebied bovendien makkelijker te bereiken.

Geelkruinbuulbuul

Geelkruinbuulbuul (Pycnonotus zeylandicus): Dit is de duurste vogelsoort die voor zangwedstrijden gebruikt wordt. Hij is al op diverse locaties uitgestorven.

Shamalijster

Shamalijster (Kittacincla malabarica): Deze soort wordt het meest verhandeld voor zangwedstrijden. Er bestaan 14 ondersoorten, waarvan enkele ernstig bedreigd worden

Verspreidingsgebied

Zuidoost-Azië

De zogenoemde Sunda regio in Zuidoost-Azië is een zeer gevarieerd ecologisch gebied, met een hoog aantal endemische soorten. Er komen meer dan 850 vogelsoorten voor. Een groot deel van deze vogels is echter bedreigd met uitsterven (IUCN Red-list).

Verborgen eiland

Om de campagnesoorten te helpen, is voor elk van hen een beschermingsproject opgestart. GaiaZOO heeft besloten om het project Treasure Island: Saving the hidden avian treasures, te steunen. Het eiland vormt de thuisbasis van de laatst overgebleven populatie van de ernstig bedreigde Nias beo. Ook de veelvuldig verhandelde Shamalijster leeft er.

Beschermingsprojecten

Het schateiland is onbewoond en moeilijk toegankelijk. Hierdoor is het één van de laatste veilige havens in Indonesië voor vogels die illegaal gevangen en verhandeld worden. Daarom wordt de naam en locatie van het eiland geheim gehouden.

Dankzij de inkomsten die de Silent Forest campagne creëert, kan de bescherming op Treasure Island verbeterd en versterkt worden. Door onderwijs en voorlichting richt het project zich bovendien op de lokale bevolking, met als doel hun denkwijze te veranderen ten gunste van de vogels. ook worden mensen uit de regio gestimuleerd om via eco-toerisme en vrijwilligerswerk betrokken te worden bij de bescherming van het eiland.

Meer over Treasure Island: https://www.silentforest.eu/projects/treasure-island/

Campagne in GaiaZOO!

Mini-Vogelmarkt

Op de vogelmarkt in GaiaZOO ( gelegen naast de speeltuin op het Limburgse erf) waan je je op een Aziatische markt. Vanaf 20 april kun er allerlei informatie over de Silent Forest campagne vinden. Op verschillende dagen kun je onder leiding van vrijwilligers mee doen aan leuke activiteiten en helpen om de vogels te beschermen!

Koop een spelletjeskaart en spaar voor een leuke verrassing! Samen kunnen we zo de bossen weer laten zingen!

Je wordt binnen 3 seconden doorverwezen naar GaiaZOO