Overige projecten

Naast de vaste projecten steunt het Gaia Nature Fund ook een aantal wisselende beschermingsprojecten. Jaarlijks ontvangen wij aanvragen vanuit NGO's die extra hulp nodig hebben voor een specifiek project. Soms heeft dit ook betrekking op noodhulp wanneer een organisatie wordt gehinderd in hun werk omdat een auto of ander materiaal kapot is gegaan.

€11750
Van het €11750 doel.
Gouden leeuwaap

Gouden leeuwaap, Brazilië

Gouden leeuwapen leven in een heel klein bosgebied in Brazilië. Door houtkap verdwenen grote delen daarvan. Ook werden ze gevangen als huisdier. Daardoor stierven ze in het wild bijna uit. Dankzij goede bescherming en uitzet vanuit dierentuinen bleef de gouden leeuwaap behouden.

In 2017 en 2018 doneerde het GNF 4.000 euro aan organisatie AMLD ter bescherming van de gouden leeuwaap. Met dit geld, kon de stichting een symposium organiseren voor agroforesters – lokale bewoners van het regenwoud waar de gouden leeuwapen leven, die op een duurzame manier ‘boeren’ teneinde het leefgebied van de leeuwapen (en vele ander dieren) te behouden.

Waldrapp ibis, Marokko

Afgelopen jaar heeft het GNF 1.500 euro gedoneerd aan een project om jonge Waldrapp ibissen te ringen en te zenderen. Op deze manier krijgen onderzoekers beter inzicht in de verblijfplaatsen en vliegroute van de ibissen. Gebieden die van belang zijn, zoals foerageer- of broedgebieden kunnen op deze manier beter worden beschermd. Dankzij hun werk, is het aantal Waldrapp ibissen aldaar de afgelopen decennia weer licht toegenomen.

Loslaten gezenderde Waldrapp ibis
Wilde Waldrapp ibissen
Kenmerkend is de kale kop
Rode panda

Rode panda, Nepal

In 2018 steunt het GNF The Red Panda Network. Deze organisatie onderneemt een 'Forest Guardian' programma. Hierbij wordt de lokale bevolking betrokken bij de bescherming van hun bossen waar de rode panda leeft en is deze inzet tevens een inkomstenbron.

 

De 1.500 euro die afgelopen jaar zijn gedoneerd worden gebruikt voor EHBO sets en training van de 'Forest Guardians'. Op deze manier kunnen zij hun belangrijke werk op een veilige manier uitvoeren in de rotsachtige, stijle Nepalese bossen.

 

Afrikaanse wilde hond, Zimbabwe

Eén van de grootste gevaren voor Afrikaanse wilde honden is illegale stroperij en jacht. Een nieuwe preventieve aanpak - sinds zomer 2017 - van Painted Dog Conservation is het werken met zogenaamde K9 sniffing dogs.

Het GNF heeft afgelopen jaar 1.250 euro gedoneerd voor de verzorging van de snuffelhonden. Deze honden kunnen praktijken van stropers vroegtijdig signaleren (ruiken) en zo nodig stropers aanvallen. Zo beschermen ze niet alleen de Afrikaanse wilde honden en andere dieren, maar ook mensen. Dankzij de honden worden er geen mensen meer doodgeschoten.

Demonstratie voor locals
Rangers met snuffelhonden
Educatie voor lokale bevolking
Bedreigde witte neushoorn

Bedreigde witte neushoorn

In Zuid-Afrika beschermen 30 vrouwelijke rangers de bedreigde witte neushoorns tegen stroperij. Deze ‘black mamba’s’ lopen patrouilles, verwijderen strikken en houden illegale activiteiten in de gaten. Ze maken bij hun werk gebruik van zogenaamde K9 snuffelhonden, die speciaal zijn getraind om stropers op te sporen. In 2019 steunt het GNF de black mamba’s om hun belangrijke beschermingswerk voor neushoorns voort te kunnen zetten.

Witkruin mangabey

Witkruin mangabey

De organisatie West African Primate Conservation and Action (WAPCA) steunt diverse ernstig bedreigde apensoorten in Ghana. Eén van die soorten, de witkruin mangabey, is nauw verwant aan de kuif mangabey uit GaiaZOO. WAPCA zorgt o.a. voor opvang en onderzoek van apen en ontwikkelt alternatieve inkomsten voor de lokale bevolking. Het Forest Patrol team houdt toezicht op illegale praktijken in de bossen waar deze apen leven en zorgt voor herbebossing. Door deze overkoepelende aanpak, samen met de lokale bevolking, probeert WAPCA de toekomst voor de witkruin mangabey zeker te stellen.

Het Gaia Nature Fund doneert middels een vast lidmaatschap jaarlijks 2.000 euro aan WAPCA. Dankzij dergelijke vaste donaties kan WAPCA haar belangrijke beschermingswerk blijven doen!

www.wapca.org

Je wordt binnen 3 seconden doorverwezen naar GaiaZOO