De wilde kameel uit Mongolië

In Mongolië leven nog zo’n 350 wilde kamelen. Twintig jaar geleden waren dat er nog veel meer... Hun leefgebied verdwijnt door klimaatverandering en ze moeten concurreren met vee. Ook worden ze gevangen voor traditionele kamelenraces en gedood voor het vlees. ZSL Mongolia werkt sinds 2009 op allerlei vlakken aan het veiligstellen van deze ernstig bedreigde soort.

Verspreidingsgebied

Kamelen worden al vele honderden jaren gebruikt als lastdier in de woestijn. Ze komen echter niet uit Afrika, maar uit de woestijnen van zuidwest Mongolië (met name in de in de Grote Gobi woestijn (GGASPA)) en aangrenzend China. Gelukkig worden de meeste leefgebieden nu beschermd.

Verspreidingsgebied

Cameravallen

Cameravallen zijn essentieel om dieren te onderzoeken die in onherbergzame gebieden leven (lees hier hoe cameravallen werken). 

Voor de woestijn bewonende kameel, die zich over grote gebieden uitstrekt, is echter een groot netwerk aan camera’s nodig. Dankzij bijdrages van het Gaia Nature Fund en National Geographic, konden de afgelopen jaren 200 camera’s worden geïnstalleerd. In de updates hieronder kun je lezen hoe dit allemaal in zijn werk ging. 

Enkele camera’s zijn bij waterbronnen geplaatst. Daarmee wordt duidelijk in hoeverre kamelen en vee deze bronnen benutten. Om inzicht te krijgen in de migratie van kamelen, zijn 80 camera’s langs de grenzen van het reservaat met China geplaatst. Dankzij 90 camera’s in het leefgebied, kan het aantal kamelen in het reservaat worden bepaald en wordt duidelijk hoe zij het gebied gebruiken. In 2020 werd dit aantal camera’s verdubbeld. Dankzij de cameravallen en gesprekken met lokale herders, kunnen de juiste beschermingsmaatregelen worden getroffen ter bescherming van de wilde kameel.

Kudde wilde kamelen
Cameraval 2
Droogte

Droogte

In de woestijn is water altijd een beperkende factor. Zelfs voor droogtebestendige kamelen… De belangrijkste reden hiervoor zijn de grote aantallen vee, die veel voedsel uit het leefgebied van de kamelen weg grazen. Voor vee en wilde dieren zijn jaren geleden al zo’n 50 waterbronnen voorzien. Maar door overmatig gebruik drogen die op. ZSL gaat met hulp van de donatie vanuit het GNF de drie slechtste bronnen restaureren en beschermen met een hekwerk. Het hekwerk is mobiel, zodat het na herstel van een eerste waterbron naar een volgende verplaatst kan worden. Zo wordt het geld dus extra goed besteed! Daarnaast wordt bij één bron een zonne-pomp geïnstalleerd die op duurzame wijze grondwater oppompt. Niet alleen de kamelen profiteren hiervan, maar ook andere dieren uit het leefgebied.

Kamelenraces

Kamelenraces zijn erg populair in Mongolië. Dat klinkt onschuldig, maar de snelste kamelen zijn een kruising tussen een wilde kameel en een gedomesticeerde kameel (die minder chagrijnig zijn dan wilde kamelen). Om top-racers te kweken, worden daarom wilde kamelen uit de natuur gevangen. Medewerkers van ZSL praten met de lokale bevolking om te laten zien wat de gevolgen van de kamelenraces zijn op de wilde kamelen. Ook richt ZSL zich op educatie op scholen en op de media. Dankzij deze aanpak gaan steeds meer mensen in Mongolië de kamelen meer respecteren.

Kamelenraces

Updates uit de woestijn

Dankzij steun van National Geographic Society en Gaia Nature Fund startte ZSL in 2019 een nieuw onderzoek. Middels 200 cameravallen worden de trekbewegingen van wilde kamelen in de Grote Gobi woestijn gemonitord. Daarbij wordt ook bekeken in hoeverre zij de grens naar China oversteken. En welke belangrijke waterpoelen zij gebruiken.

In de updates hieronder vertelt ZSL coördinator Samuel Merson hoe het onderzoek verloopt.

Update 1 - February 2019 Testing the cameras

Lees verder

Update 2 - July 2019 Placing and checking the cameras …

Lees verder...

Update 3 - February 2020 Camels and other species in the Gobi Desert

Lees verder...

Je wordt binnen 3 seconden doorverwezen naar GaiaZOO