Red de gier in Europa

Eind 20e eeuw verdwenen de grote gieren in rap tempo uit Europa. Natuurbeschermers en dierentuinen luidden de noodklok. Alleen dankzij de inzet van natuurorganisaties en toegewijde personen, zijn er nu nog steeds gieren in Europa. Maar hulp blijft nodig. Daarom steunt het Gaia Nature Fund sinds 2016 de Franse natuurbeschermingsorganisatie LPO in het Verdon gebied.

€4.600
Van het €4.600 doel.

Gieren in Europa

In Europa leven vier soorten gieren: de aasgier, monniksgier, vale gier en de lammergier. Met uitzondering van de lammergier, zijn ze allen te zien in de Taiga | Volière van GaiaZOO. Het grootste deel van de Europese gierenpopulatie, zo’n 80%, leeft in Spanje. Daarnaast hebben ook Italië en Portugal grote populaties gieren binnen de landsgrenzen.

Terug naar de natuur

Toen de gieren eind vorige eeuw in rap tempo verdwenen, werd in gevangenschap een fokprogramma opgestart voor monniksgieren en vale gieren. De monniksgieren in GaiaZOO maken ook onderdeel uit van dit internationale programma.  In 1988 konden de eerste nakomelingen worden uitgezet in Frankrijk en Spanje. Inmiddels planten (de nakomelingen van) deze gieren zich ook voort in het wild!

€4.600
Van het €4.600 doel.
Uitzet

Hulp en onderzoek

De toekomst van gieren blijft echter onzeker. Daarom worden nog steeds gieren uitgezet in de natuur. Ze worden bovendien voorzien van een GPS-zender. Zo kunnen onderzoekers in de gaten houden hoe het de uitgezette gieren vergaat en waar ze verblijven. Via deze link kun je de gier Voltige volgen. Zij werd in 2013 geboren en in 2016 uitgezet in de Verdon regio) .

De donaties van het Gaia Nature Fund komen ten goede aan dit uitzetprogramma.

Spaanse gieren arriveren voor uitzet
De gieren krijgen een speciale zender
Onderzoekers kunnen de gieren volgen middels de zenders

Afvalopruimers

Wereldwijd bestaan er 23 soorten gieren. De meeste van hen eten aas. Zo voorkomen ze (het ontstaan en verspreiden van) ziekten voor mensen en dieren, zoals Anthrax, rabiës, tuberculose en botulisme. Gieren zijn dus de afvalopruimers van de natuur.

Afvalopruimers

Gieren eten niet alleen kadavers van wilde dieren, maar ook van schapen, koeien en geiten. In Europa vormt dood vee zelfs de belangrijkste voedselbron voor gieren. Europese regelgeving verplicht boeren echter om kadavers op te ruimen. Daardoor ontstond er voor gieren voedselgebrek.

Bovendien wordt veel vee preventief behandeld met ontstekingsremmers waarin de stof Diclofenac zit. Diclofenac is voor gieren fataal. Ze gaan binnen enkele dagen dood aan nierfalen. En omdat gieren vaak met velen tegelijk van één kadaver eten, maakt Diclofenac snel veel slachtoffers. Niet alleen in Europa, maar wereldwijd nam het aantal gieren dramatisch af door Diclofenac.

Oplossingen

Dankzij inspanningen van diverse organisaties  werden in Spanje en Frankrijk speciaal voor gieren voederplekken ingericht. Als versoepeling van de EU regelgeving met betrekking tot kadavers wordt doorgevoerd, zouden gieren ook weer op een meer natuurlijke wijze kunnen gaan foerageren. Ook het instellen van een internationaal verbod op het gebruik van Diclofenac is essentieel.

 

Help mee
Teken de petitie tegen diclofenac om deze stof te verbieden. Er zijn namelijk ook onstekingsremmers die niet dodelijk zijn voor gieren!

Je wordt binnen 3 seconden doorverwezen naar GaiaZOO