Eikelmuizen onderzoeken

Voor het gehele onderzoek is veel geld nodig. Gaia Nature Fund betaalt een belangrijk deel daarvan, want wij vinden het ontzettend belangrijk dat de eikelmuis behouden blijft in Zuid-Limburg! Ook de natuurbehoud stichtingen van Dierenpark Amersfoort en Artis dragen bij aan het onderzoek.

In de loop van het Jaar van de Eikelmuis lees je op deze pagina meer over het onderzoek en kun je onderzoekers aan het werk zien.

Speciaal zendertje

Niemand weet wat eikelmuizen nu precies nodig hebben in de natuur… Daarom gaat de Zoogdiervereniging in 2022 diverse eikelmuizen nauwgezet volgen. Dat kan dankzij een lichte zender die in een halsbandje verwerkt is. Om de werking van de zenders te testen en te zorgen dat de eikelmuizen er geen last van hebben, werden ter voorbereiding enkele eikelmuizen in GaiaZOO voorzien van zo’n zenderbandje. De zenders laten alle bewegingen van de eikelmuizen zien. Zo kunnen onderzoekers achterhalen waar ze voedsel zoeken, waar ze slapen en welke bomen of struiken ze gebruiken. De uitkomsten van het onderzoek zullen er aan bijdragen dat hun leefgebied nóg beter kan worden ingericht: met bes-dragende struiken, nestkasten, houtwallen, etc..


Ga terug

Je wordt binnen 3 seconden doorverwezen naar GaiaZOO