045 567 60 70
Tijdens kantooruren

Eikelmuis (Eliomys quercinus)

Rode Lijst status: Ernstig bedreigd (in NL)


Eikelmuis

De eikelmuis is het meest bedreigde zoogdier van Nederland en komt alleen voor in Zuid-Limburg. Dit markante dier is te herkennen aan zijn karakteristieke zwarte masker en lange pluimstaart. De eikelmuis is familie van de slaapmuizen en houden een winterrust. Het zijn nacht actieve dieren die zich overdag terugtrekken in een schuilplaats. Eikelmuizen zijn zeer goede klimmers, maar ze lopen ook vaak op de bosbodem. Het zijn echte alleseters, variërend van vruchten en zaden tot insecten, eieren en zelfs jonge vogels en kleine zoogdieren.

Bedreiging

Er leven naar schatting nog maar zo'n 100 eikelmuizen in Zuid-Limburg. De voornaamste bedreiging voor de eikelmuis is het verdwijnen van een geschikte leefomgeving. Eikelmuizen hebben behoefte aan een bos met veel onder-begroeiing en rommelige plekjes. Een landschapstype dat steeds schaarser wordt. De Zoogdiervereniging onderzoekt deze diersoort al jaren en heeft de handen ineen geslagen met Stichting het Limburgs Landschap en de Limburgse dierentuin GaiaZOO om het uitsterven van de dieren in Nederland te voorkomen.

Eikelmuizen & GaiaZOO

In 2015 kwamen de eerste eikelmuizen naar GaiaZOO via de Zoogdiervereniging en werd een succesvol fokprogramma opgezet. In de zomer van 2018 gaf de provincie Limburg goedkeuring voor de uitzet van de eikelmuizen in Zuid-Limburg. In totaal zijn er deze zomer bijna 40 eikelmuizen vanuit GaiaZOO bijgeplaatst in geschikte Zuid-Limburgse leefgebieden.
In GaiaZOO zal de eikelmuis een plek krijgen in limburgHUIS. Aangrenzend aan het gebouw biedt een ruime ren plek aan een familie/koppel eikelmuizen. Ook zijn er nestkasten geplaatst waar je de eikelmuizen van binnenin het limburgHUIS kunt zien slapen. Op deze manier zijn de eikelmuizen ook overdag zichtbaar en maken bezoekers kennis met deze wel hele bijzondere, Limburgse muis.

 

Deel deze pagina

Je wordt binnen 3 seconden doorverwezen naar GaiaZOO